thaiengmath

  

 

 

     

    

 

 

 

ได้เห็นติวอย่างคลิปอธิบาย และไฟล์ตัวอย่างเป็นประโยชน์ไปแล้ว

สามไฟล์ด้านบน เราจำหน่ายไฟล์ pdf ดีๆ ให้นำไปใช้กันอ่านจริง

ราคาแค่ 100 - 150 บาท เท่านั้น เนื้อหาก็ตามที่ได้แจ้งต่อไปนี้

 

 

แนวทางการเตรียมตัวสอบท้องถิ่น

วิธีการเสาะหาหนังสือและความรู้ในการสอบท้องถิ่น

การเตรียมตัวสอบ ภาค ข ของแต่ละวิชา

ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ (ภาค ก ต้องสอบทุกคน)

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระราชกฤษฏีกาการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แถม เนื้อหาภาษาไทยเรื่องคำราชาศัพท์ 

 

 

ผลงานและการตอบรับของคนที่ได้ซื้อผลงานบางท่าน

 


 

 

ให้ติดต่อฝ่ายขายของเรา (ฝ่ายแนะนำผลงาน) โอนเงินเข้าบัญชีของ

ฝ่ายขาย เดี๋ยวทางฝ่ายขายจะดำเนินการให้คุณได้รับไฟล์งานดีๆต่อไป

การโอนเงินขายนี้ราคาต้องไม่เกิน 150 บาท ถ้าเกินแปลว่าของปลอม

โปรโมชั่นพิเศษซื้อวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2560 ราคาเพียง 100 บาท

รายชื่อบัญชีที่สามารถโอนเงินได้ (เป็นทีมเราจริง)  รับรองแล้ว ได้แก่


1.  นางสาวณัฐสิญา  สร้อยสุวรรณ

2.  นางสาวกมลชนก   สิงมะม่อ

3.  นางสาวธิดา    นุ่มอยู่

4.  นางสาวศุกสามารถ  คงจ้อย

5.  นางสาวขวัญทิพย์   ฟุ่มเฟย

6.  นายศุภลักษณ์   สุดชารี

7.  นางสาวสุญญารัตน์   พานโน

8. นายปณชัย  สุขสี

9. นางสาวอศิอาภา  สายยศ

10. นางสาวทิพาวรรณ  ศรีชัย

11. นางสาวสมฤดี  กุลโคตร

12. นางสาวพรรณิภา  วงศ์จันทร์มา

13. นายเจษฏา  สินทรัพย์ 

14. นางสาวนีระนุช  สะโรงเงิน

15. นางสาวมะนุนุช  ภูยังดี

16. นายเฉลิม  สารการ

 

สามารถโอนเงิน 100 บาท เข้าบัญชีทีมขายเราเหล่านี้ได้ เพื่อรับไฟล์งาน

 

ติดตามข้อสอบและความเคลื่อนไหวเตรียมสอบได้ฟรีที่เฟสบุ๊ค


 


 
Online:  3
Visits:  395,223
Today:  167
PageView/Month:  9,824